Societatea Nationala de Medicina Generala - Medicina de Familie este o asociatie profesionala si stiintifica, non-guvernamentala cu personalitate juridica ce apara drepturile si interesele membrilor sai si coordoneaza programele de pregatire in specialitatea de medicina de familie si medicina generala.

Medicul de familie trateaza majoritatea bolilor dar are si functia de profilaxie si informare permanenta a pacientilor lui, astfel ca intre cei doi terebuie sa existe o comunicare foarte buna si stransa.

Tratamentele, in cazul medicinii primare, sunt aplicate la nivelul unor stadii preclinice si simptomatice ale bolii si medicul de familie are posibilitatea de a aborda in complex patologia, cunoscand antecedentele si alte particularitati ale pacientilor, de-a lungul timpului.

SCOPURILE Societatii Nationale de Medicina Familiei / Medicina Generala sunt:
 a) dezvoltarea si afirmarea specialitatii de medicina familiei / medicina generala;
b) reprezentarea, sustinerea si protejarea intereselor profesionale ale membrilor si ale disciplinei de MF/MG;
c) participarea la dezvoltarea si perfectionarea serviciilor de sanatate;
 d) participarea la negocierea contractelor medicilor practicieni de M.F. / M.G. si a pachetelor de servicii medicale prin reprezentantii din Comisia de M.F. / M.G. din cadrul COLEGIULUI MEDICILOR.
 e) stimularea interesului membrilor sai pentru probleme stiintifice, perfectionare continua, cercetare, promovarea eticii si probitatii profesionale;
 f) scop patrimonial;
 g) reprezentarea consensului membrilor sai la nivel local, judetean, regional, national si international.